Supervision

At arbejde med børn og unge, som bærer på svigt og måske misbrug, aktiverer som regel ubearbejdede konflikter og strategier hos plejeforældrene. Supervision kan være en vej til at kunne lære og håndtere disse ting, så man bedre kan forholde sig kærligt til sit plejebarn.

Jeg tilbyder supervision til plejefamilier samt til andre, der har del i plejeopgaven. Jeg har selv erfaring fra en længere årrække med plejeopgaver af forskellig art og kender til de indre og ydre konflikter, man kan blive stillet overfor som plejefamilie. Supervisionen kan handle om relationen til plejebarnet, til den biologiske familie, til samarbejdspartnere i den anbringende myndighed. Derudover i en vis udstrækning supervision, der har fokus på det enkelte plejebarn og de udfordringer, barnet har i forhold til sig selv, samt socialt inden for og uden for familien.

Supervision kan ofte bevilges af den anbringende kommune.