Supervision

Plejefamilier kan have gavn af supervision

At være plejefamilie og arbejde med børn og unge, som bærer på forskellige svigt fra opvæksts-familien, indebærer ofte, at ubearbejdede konflikter og strategier hos plejeforældrene aktiveres, hvilket gør arbejdet som familieplejer meget kompliceret.

Supervision kan være en vej til at skabe læring og redskaber til at håndtere sine strategier, så man bedre kan forholde sig kærligt og professionelt til sit plejebarn.

Jeg tilbyder supervision til plejefamilier samt til andre, der har del i plejeopgaven. Jeg har selv erfaring fra en længere årrække med plejeopgaver af forskellig art og kender til de indre og ydre konflikter, man kan blive stillet overfor som plejefamilie. Supervisionen kan handle om relationen til plejebarnet, til den biologiske familie, til samarbejdspartnere i den anbringende myndighed m.fl.

Derudover kan supervisionen i en vis udstrækning have karakter af sagssupervision med fokus på det enkelte plejebarn og de udfordringer, barnet har i forhold til sig selv, fx diagnoser, samt socialt inden for og uden for familien.

Supervision kan ofte bevilges af den anbringende kommune.