Om Lille Familiebo

Uddannelse

Jeg er uddannet pædagog og arbejdede en årrække på familieinstitution. Her blev jeg optaget af, hvor stor betydning trivslen i familien har for børnenes opvækst, og hvor stor betydning ens opvækst har for evnen til at skabe en familie i trivsel. Denne optagethed førte videre til, at jeg en årrække har arbejdet som familieplejer med fokus på støtte til nybagte forældre.

At arbejde med andre mennesker fører uvægerligt til, at man også må kigge indad. En blanding af nysgerrighed på mig selv og et ønske om at medvirke til støtte og forandring hos personer og familier med forskellige udfordringer i livet førte til, at jeg valgte at tage en uddannelse som familie- og psykoterapeut.

Grundlæggende arbejder jeg ud fra en holdning om, at klienten er ekspert på sit eget liv. Derfor må løsninger på livets udfordringer tage udgangspunkt i klienten. Min opgave som terapeut er primært at lytte og være medmenneske, at udfordre og give mod, at hjælpe med et nyt perspektiv på livet og give mod til at gå videre. Jeg er til rådighed med de personlige erfaringer og terapeutisk redskaber, der kan være med til at hjælpe klienten til handle i sit eget liv og opleve tilfredsstillelsen derved.

Metodemæssigt knytter jeg an til

Det systemiske, som handler om at forstå det enkelte familiemedlems problemer ud fra dynamikken og kommunikationen inden for familien.

Det narrative, som handler om, at vores problemer oftest kan tilskrives, at vi bærer rundt på en negativ selvhistorie. I samtalen kan vi sammen arbejde på at skabe en ny og mere positiv historie, et andet narrativ. Med et mere positivt syn på sig selv, en ny og mere positiv grundfølelse af at være, ja så mestrer man langt nemmere de problemer, der opstår i livet.

Det løsningsfokuserede, som handler om ikke at fokusere så meget på problemerne, men snarere interessere sig for undtagelserne og derigennem få øje på ens egne styrker og kompetence til at løse problemerne og mestre sit liv.

Desuden arbejder jeg mentaliserende. Det betyder meget kort fortalt, at jeg på min måde at være terapeut på, får trænet klienten i at forståelsen af det, som sker mellem mennesker og indeni os.

Supervision

Jeg tilbyder supervision, specielt til plejefamilier, men også til andre inden for omsorgsfagene.